Oslo lufthavn - Terminal 2


Bergen lufthavn - Terminal 3


Bodø lufthavn - kontrolltårnet
Velkommen til AVINOR SENIORFORENING!
29.10.2019De nye hjemmesidene til Avinor Seniorforening vil bli et felles møtested for alle våre lokalavdelinger:

· Oslo området
· Oslo lufthavn
· Agder
· Sola
· Flesland
· Vigra
- Molde
- Kvernberget

· Værnes
· Bodø
· Tromsø

Se enhetsregisteret for Avinor Seniorforening som har organisasjonsnummer 916 118 791.

Avinor Seniorforening har ca. 500 medlemmmer.

Om AVINOR SENIORFORENING
29.10.2019

Avinor Seniorforening omfatter tidligere ansatte i Avinor ved Hovedadministrasjonen, OSL (inkludert de tidligere lufthavnene Fornebu og Gardermoen), Oslo Kontrollsentral, Avinor-ansatte ved flyplassene Rygge og Torp samt Luftfartstilsynet. Videre ansatte i Agder - Kristiansand lufthavn Kjevik, Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland, Ålesund lufthavn Vigra, Molde/Årø, Kristiansund/Kvernberget, Trondheim lufthavn Værnes, Bodø lufthavn og Tromsø lufthavn Langnes.

De fleste som blir pensjonister vil savne fellesskapet med kolleger og arbeidsmiljøet. Å være medlem i virksomhetens pensjonistforening vil bidra til opprettholde den sosiale og faglige kontakten med pensjonistkolleger på arbeidsstedet samt å bli kjent med pensjonister fra andre arbeidssteder.

Avinor Seniorforening har nettopp som formål å fremme og opprettholde sosial kontakt mellom tidligere Avinor-ansatte samt bidra til at medlemmene får informasjon om faglige og luftfartspolitiske spørsmål.

Dette skjer gjennom medlemsmøter med informasjon, foredrag og andre sosiale sammenkomster som juletilstelning og julebord. I tillegg arrangeres det reiser hvert år. På disse sidene vil informasjon om vår møtevirksomhet samt turprogram bli presentert.

Både alderspensjonister, AFP-pensjonister og uførepensjonister kan bli medlemmer.

Web Design © 2019 Avinor Seniorforening